ตามรอยพ่อ ...

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนจากระบบรหัสมาตรฐานหลายประเภท ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องทำการตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปครับ ... จะตามรอยพ่อตลอดไป ...
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:


15-08-2562
Version 5.0.50
- ปรับปรุงระบบรายงาน
14-03-2562
Version 5.0.48
- ปรับแก้ข้อมูลรหัสหน่วยบริการให้ใหม่
12-03-2562
Version 5.0.47
- ปรับปรุงรหัสสถานบริการเพิ่มเติม
- ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบบริการที่ไม่จำเป็นต้องมี DIAGNOSIS
- เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลการส่ง E-Claim สปสช. (นำร่องเขต 3,8)
09-02-2562
Version 5.0.46
- ปรับเพิ่มรหัสสถานพยาบาล
- ปรับการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
08-04-2561
Version 5.0.43
- ปรับโครงสร้างแฟ้มข้อมูลเป็น version 2.3
- รองรับโครงสร้างข้อมูลทั้ง version 2.3 และต่ำกว่า
- ปรับปรุงรหัสมาตรฐานตามโครงสร้างใหม่ (6Dec2017)
- ปรับแก้เมนู รหัสมาตรฐาน (08/04/2561 12:15)
19-12-2560
Version 5.0.41
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับหน่วยบริการประจำที่เป็นสังกัดกลาโหม
- ปรับเพิ่มรหัส Specialpp ในการตรวจคัดกรองการดื่มสุรา
26-09-2560
Version 5.0.40
- ปรับแก้เมนูสำหรับการตัดข้อมูล สสจ.

"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....