ตามรอยพ่อ ...

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนจากระบบรหัสมาตรฐานหลายประเภท ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องทำการตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปครับ ... จะตามรอยพ่อตลอดไป ...
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....