ตามรอยพ่อ ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่แสนเศร้าสำหรับชาวไทยทุกคน ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสู่สรรคาลัย แต่ความดีที่ทรงทำไว้ให้กับปวงชนชาวไทยยังอยู่ไปอีกนานแสนนาน ขอเป็นคนหนึ่ง พยายามทำดีเพื่อพ่อ นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้อย่างจริงจัง จะตามรอยพ่อตลอดไป ...


รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:


18-11-2559
Version 5.0.28
- ปรับปรุงรหัส labfu เป็น 2 หลักเช่นเดิม
- ปรับหน้ารายงานการตรวจสอบการส่งข้อมูล e-claim
17-11-2559
Version 5.0.27
- ปรับรหัส labfu 7 หลัก
- ปรับการตรวจสอบข้อมูล e-claim online เพิ่มเติม (เฉพาเขต 8)
17-11-2559
Version 5.0.26
- ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีเด็กแรกเกิด
- เพิ่มรหัสหน่วยบริการ 40734,40736
- เพิ่มการตรวจสอบการส่งข้อมูล e-claim สปสช. (เฉพาะเขต 8 อุดรธานี)
28-10-2559
Version 5.0.25
- ปรับการตรวจสอบรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก
16-09-2559
Version 5.0.24
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับเพิ่มรหัสการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ แฟ้ม LABOR (bresult)
- ปรับหน้าผลการตรวจสอบให้สามารถดูรายการข้อมูลที่ถูกต้องได้หลังจากตรวจสอบ
- ปรับเพิ่มรหัสสิทธิการรักษา INSTYPE (8408)
14-07-2559
Version 5.0.23
- ปรับปรุงรหัส ICD10TM (ทันตกรรม,แผนไทย,แผนจีน)
- เพิ่มรหัสส่งเสริมป้องกัน (SpecialPP-1B260,1B261,1B262)
- ปรับปรุงรหัสกิจกรรมชุมชน
22-06-2559
Version 5.0.21
- เพิ่มรหัสมาตรฐานแฟ้ม ACCIDENT (AIRWAY,STOPBLEED,SPLINT,FLUID)
- เพิ่มรหัสบริการชุมชนแฟ้ม COMMUNITY_SERVICE
- ปรับปรุงรหัสหัตถการตาม ICD10TM-2012
- ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลผู้ป่วยการใช้ยาปฏิชีวนะ (ASU) ให้มีรหัสโรคและรายชื่อยาที่ใช้
- ปรับเงื่อนไขการตรวจซ้ำซ้อนของแฟ้ม REHABILITATION (เพิ่ม SEQ ในการตรวจซ้ำ)

"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....