ตามรอยพ่อ ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่แสนเศร้าสำหรับชาวไทยทุกคน ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสู่สรรคาลัย แต่ความดีที่ทรงทำไว้ให้กับปวงชนชาวไทยยังอยู่ไปอีกนานแสนนาน ขอเป็นคนหนึ่ง พยายามทำดีเพื่อพ่อ นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้อย่างจริงจัง จะตามรอยพ่อตลอดไป ...


รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:


22-06-2560
Version 5.0.37
- เพิ่มรหัสหน่วยบริการ 41092 รพ.สต.หนองจานพัฒนา
- ปรับปรุงรหัสวัคซีนใหม่ และยกเลิกรหัสเดิม
- ปรับเพิ่มรหัสวิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด(BSTEST) กรณีไม่ตรวจ
21-04-2560
Version 5.0.36
- ปรับแก้ไขการตรวจสอบรหัส icd10 จาก version 5.0.35
20-04-2560
Version 5.0.35
- ปรับเพิ่มรหัส asphexia เป็น 1-10,99
- ปรับปรุงรหัส icd10
- ปรับแก้การแปลงรหัส lab จาก 2 เป็น 7 หลัก
06-04-2560
Version 5.0.34
- แก้ไขการ Mapping รหัสการตรวจ Lab (07,14) ในแฟ้ม LABFU
- แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมในการตรวจสอบรหัส Lab 7 หลัก
- ปรับปรุงรหัสประเภทืั้อยู่ (HOUSETYPE)
- ปรับปรุงการแปลงข้อมูล 16 แฟ้มให้ Eclaim กรณีข้อมูลที่มี error = The provider could not determine the Decimal value
06-02-2560
Version 5.0.33
- เพิ่มรหัส specialpp การกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ
05-02-2560
Version 5.0.32
- ปรับรหัส labfu ตามมาตรฐาน v 2.2 ณ 16 ธ.ค. 59
- เพิ่มรหัส specialpp (คัดกรองบุหร่)
- ปรับแฟ้ม service ประเภทการจำหน่าย typeout เพิ่มรหัส 9=การให้บริหารโดยไม่มีคำวินิจฉัยโรค
05-01-2560
Version 5.0.30
- ปรับแก้เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NUTRITION ให้สามารถตรวจได้ถึงอายุ 18 ปี 11 เดือน 29 วัน
- ปรับแก้ไขรหัสมาตรฐานการตรวจ LABFU จาก 2 หลักเป็น 7 หลัก และให้โปรแกรมปรับข้อมูลให้กรณีเป็น 2 หลัก
- ปรับแก้เงื่อนไขการตรวจกรณีรหัสยาไม่ครบ 24 หลัก
- ปรับเพิ่มรหัสข้อมูลหมู่เลือด (ABOGROUP) เพิ่ม 9=ไม่ทราบหมู่เลือด

"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....