ตามรอยพ่อ ...

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนจากระบบรหัสมาตรฐานหลายประเภท ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องทำการตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปครับ ... จะตามรอยพ่อตลอดไป ...
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:


08-04-2561
Version 5.0.43
- ปรับโครงสร้างแฟ้มข้อมูลเป็น version 2.3
- รองรับโครงสร้างข้อมูลทั้ง version 2.3 และต่ำกว่า
- ปรับปรุงรหัสมาตรฐานตามโครงสร้างใหม่ (6Dec2017)
- ปรับแก้เมนู รหัสมาตรฐาน (08/04/2561 12:15)
19-12-2560
Version 5.0.41
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับหน่วยบริการประจำที่เป็นสังกัดกลาโหม
- ปรับเพิ่มรหัส Specialpp ในการตรวจคัดกรองการดื่มสุรา
26-09-2560
Version 5.0.40
- ปรับแก้เมนูสำหรับการตัดข้อมูล สสจ.
31-08-2560
Version 5.0.39
- ปรับเพิ่มการแปลงรหัส labtest จาก 2 หลักเป็น 7 หลัก
(ต้องขอปรับเวอร์ชั่นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากวันนี้เป็นวันส่งข้อมูลวันสุดท้าย)
29-08-2560
Version 5.0.38
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับเงื่อนไขการตรวจแฟ้ม HOME กรณีประเภทที่อยู่อาศัย
- ปรับเพิ่มรหัส specialpp
- ปรับเพิ่มรหัสการตรวจ LABFU
22-06-2560
Version 5.0.37
- เพิ่มรหัสหน่วยบริการ 41092 รพ.สต.หนองจานพัฒนา
- ปรับปรุงรหัสวัคซีนใหม่ และยกเลิกรหัสเดิม
- ปรับเพิ่มรหัสวิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด(BSTEST) กรณีไม่ตรวจ
21-04-2560
Version 5.0.36
- ปรับแก้ไขการตรวจสอบรหัส icd10 จาก version 5.0.35

"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....