ระบบข้อมูล OP/PP Individual Data
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี

     
     
Introduction
 
     

การพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ต้องดำเนินต่อไป ภายใต้ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย เป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUDGET Report LIST
  ปีงบประมาณ 2557
  การจัดสรรงบตามผลงานข้อมูลบริการ ปี 2557 งวด 2
  การจัดสรรงบตามผลงานข้อมูลบริการ ปี 2557 งวด 1
  ปีงบประมาณ 2556
  การจัดสรรงบคุณภาพข้อมูล ปี 2556 งวด 2
  การจัดสรรงบ Performance ปี 2556 งวด 1 (ส่วนกลาง)
  การจัดสรรงบคุณภาพข้อมูล ปี 2556 งวด 1
  ปีงบประมาณ 2555
  การจัดสรรงบคุณภาพข้อมูล ปี 2555 งวด 2
  การจัดสรรงบ Performance ปี 2555 งวด 1 (ส่วนกลางโอน)
  การจัดสรรงบ Performance ปี 2555 งวด 2 (ส่วนกลางโอน)
  การจัดสรรงบประมาณปี 2555 งวดที่ 1
  ปีงบประมาณ 2554
  การจัดสรรงบประมาณปี 2554 เพิ่มเติม (ส่วนกลางโอน)
  การจัดสรรงบประมาณปี 2554 งวดที่ 2 ปี 2554
  การจัดสรรงบ Performance รอบที่ 2 ปี 2554 (สสจ.)
  การจัดสรรงบ Performance ปี 2554 (สสจ.)
  การจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ปี 2554
  ปีงบประมาณ 2553
  การจัดสรรงบประมาณปี 2553 งวด 2
  การจัดสรรงบประมาณปี 2553 เพิ่มเติม
  การจัดสรรงบประมาณปี 2553 เพิ่มเติม (ส่วนกลางโอน)
  ปีงบประมาณ 2552
  การจัดสรรงบปี 52 เพิ่มเติม
  การจัดสรรงบประมาณ ปี 2552
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REPORT LIST
  รายงานการประมวลผลข้อมูล OP/PP ปี 2553
  ผลการประมวลผลข้อมูลปี 2553
      รายงานการประมวลผลข้อมูล OP/PP ปี 2552
  ผลการประมวลผลอุทธรณ์ ปี 2552
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PROGRAM LIST
      OP-PP2010
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
RESULT OPPP 2556
[ALL] [ OP ] [ EPI ] [ NUTRI ] [ FP ] [ ANC ] [ MCH ] [ PP ] [ CHRONIC ] [ CHRONICFU ] [ LABFU ] [ NCDSCREEN ] [ SURVEIL ] [ DEATH ]
ผลคะแนนการประมวลผลของข้อมูล DEATH ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ข้อมูลการประมวลผล สิงหาคม 2555 - กรกฎาคม 2556
FusionCharts XT will load here!
<คลิกที่กราฟเพื่อดูรายละเอียดแยกรายจังหวัด>
หมายเหตุ : สำหรับข้อมูล PERSON ไม่ได้นำเสนอข้อมูลไว้เนื่องจากความเข้าใจในการส่งในต้นปีขาดความชัดเจน ทำให้หน่วยบริการส่งข้อมูลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น ส่งข้อมูลทั้งหมด ทำข้อมูลเป็น Typearea 1 ทั้งหมด จึงขอตัดรายงานแฟ้ม PERSON ออกไป แต่ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่จะถูกปรับลดตามประชากร UC ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEBBOARD
     
สอบถามข้อมูลครับ นายประดิษฐ์ สิทธิมงคล  06/03/2558(139/)
ปัญหา OPPP2010 Version 4.0.85 --19 มค 2558 รพีภัทร  21/02/2558(136/)
ขอสอบถามเรื่องการจัดสรรงบ ข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 57 พิณทิพย์ ซ้ายกลาง  21/07/2557(378/)
สอบถามรายการโอนเงินงานส่งเสริมแยกเป็นรายบุคคลค่ะ ศรัลยาภรณ์  25/02/2557(406/)
รหัสยาแผนไทย-จันทร์ลีลา มือใหม่  08/12/2556(461/)
ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) สิริอร  05/12/2556(797/)
การขอแก้ไขการส่งข้อมูลPerson สามรถทำได้ไหมค่ะ เยาวธิดา จักรเสน  19/11/2556(4823/1)
นครพนมสอบถามการจัดสรรเงิน OP/PP Indiv ปี 2556 งวดที่ 2 สุรชัย สูตรสุวรรณ  08/11/2556(10906/2)
ขอไฟล์รายละเอียด error code ของโปรแกรม oppp2010 ด้วยครับ สุทธิพงศ์ 10704  30/10/2556(5653/)
การส่งข้อมูล OP/PP ของ ศสม. ศสม. ชมโขง  28/10/2556(7270/)
  --------------------------------------------------------------------------------------------- | ทั้งหมด
HOT NEWs
      กำลังดำเนินการ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

free counters
Start : 10/10/2011

     

 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔
Special thank : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สำหรับพื้นที่เว็บไซต์นี้