การส่งไฟล์ข้อมูล OP/PP Individual Data

     

ส่งไฟล์ข้อมูล OP/PP
หน่วยบริการ
ข้อมูลเดือน
ชื่อผู้ประสานงาน

* กรุณาระบุเพื่อการติดต่อประสานงานกรณีที่ไฟล์มีปัญหา
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
e-mail
File Upload
Note
  * กรณีที่มีปัญหาในการ Upload file ให้ส่งไฟล์ข้อมูลได้ที่ fantacy_hot@windowslive.com
 
 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔
Special thank : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สำหรับพื้นที่เว็บไซต์นี้